%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%99%D7%92%D7%

מסמך אפיון אתר   

שלב 1 - מידע כללי על העסק

שלב האפיון נועד לתת לנו כמה שיותר מידע על העסק שלך, הצרכים והמטרות של האתר.
אפיון אתר הינו הבסיס בתהליך בניית האתר.

האפיון בנוי מ-5 שלבים. כל שלב בדף נפרד. 
השאלות קצרות ומילוי המסמך לוקח בערך 10 דק'

בסיום התהליך הנתונים מגיעים אלינו ואנחנו בונים

את תכנית העבודה.

אז יאאללה מתחילים :)